Covid 19 – Beredskap

Covid -19 Strategi och beredskap på Östersunds Gymnasium.

Inför läsåret så kommer vi på Östersunds Gymnasium att i grund bedriva skolförlagd utbildning vidare för alla våra elever.

Tillsvidare så undanber vi besök från utomstående förutom elever och personal.

I tid med Corona pandemin är det därför av vikt att alla hjälps åt för att skapa en trygg arbetsmiljö och skola. Vi är alla vår gemensamma arbetsmiljö.

Därför vill jag som rektor informera er om dessa förhållningsregler för läsåret 20-21 och vidare trycka på vårt individuella ansvar. Alla vi som arbetar på skola
elever som personal ska under året förhålla sig till att:

Ta ett personligt ansvar till att försöka hålla avstånd när det går.
Hålla god handhygien och tvätta händerna ofta samt använda de handspritstationer som finns på skolan.
Vid förkylningssymtom aktivt stanna hemma och sjukanmäla sig till skolans admin.
Vid symtom på luftvägsinfektion, feber etc söka kontakt med vården för att testa sig mot covid-19 samt informera skolan om detta. Det blir viktigt att vi kan
få snabb information om ev sjukutbrott för att på ett bra sätt arbeta med vår beredskap till smittspridning av covid-19
Vi har “personaltoaletter” mot respektive våning på skolan dessa ska användas av personalen på skolan.
Vi har utökade städrutiner mot skolans lokaler för ökad hygien. Men vi ska alla försöka hålla en ren och fin arbetsplats.

Har du symptom, även milda, boka provtagning via 1177.se. Du måste ha bankID eller Freja eID.  Detta är viktigt för smittspårning. 

Vi har justerat våra fikatider för att minska trängsel mot raster och luncher. Vi ska aktivt försöka hålla dem för att hjälpas åt med minskad trängsel.

 

Mvh

Morgan Bygdell
Rektor