Naturvetenskap

Programmet för dig som gillar såväl naturorienterade som samhällsorienterade ämnen.
Vi lär oss grunderna i olika ämnen och gör sedan fördjupningar inom kurserna NAspecialisering 1 och 2.
Vi inriktar oss på att se vilka olika medicinska tillämpningar som görs i ditt kommande studie- och yrkesliv.

Vi erbjuder följande inriktningar:

– Naturvetenskap
I denna inriktning fördjupar du dig inom Biologi, Fysik, Kemi och Matematik.

– Naturvetenskap och Samhälle
I denna inriktning kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga kurser till en bred utbildning. Här läser du Geografi, Samhällskunskap och Biologi.

Naturvetenskapsprogrammet på ÖG förbereder dig för vidare studier vid högskolor och universitet. I programmålen betonas förmågan att se samband mellan teori och praktik samt utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Vårt sätt att arbeta på ÖG ger goda möjligheter att uppnå dessa mål. Med studier hos oss på naturvetenskapsprogrammet vill vi att du ska bli konkurrenskraftig mot vidare studier på universitet i Sverige och utomlands. Du har möjlighet att läsa mot 2,5 meritpoäng.

Genom din utbildning kommer du att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det betyder att du
kommer att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Detta uppnås genom ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet.
Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment kommer därför att vara centrala inslag i utbildningen.
På Naturvetenskapsprogrammet har vi samarbete med bl.a. Mittuniversitetet. Du får besöka moderna
laboratorier och arbetsplatser samt träffa intressanta människor som använder matematik och naturvetenskap i sitt arbete.

Informationsfilm högskoleförberedandeprogram ÖG  

Naturvetenskap – medicinska tillämpningar

Programblad