Samhällsvetenskap

Studier på samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning med bred behörighet och
skapar goda kunskaper för fortsatta studier. Samhällsvetenskap handlar om att lära sig
att tolka, förstå och förklara både enskilda människors beteenden och företeelser i
samhället i stort.
På vår profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott
och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur
tänker egentligen en seriemördare? Intressanta frågeställningar som skapar diskussion och engagemang.
Vi studerar tre olika perspektiv: psykologiska, biologiska och samhällsvetenskapliga.

På samhällsprogrammet lär du dig bland annat:
• Att förstå människans roll i världen samt att se helheter i det globala samhället.
• Att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera kunskaper och information.
• Att dra slutsatser och lösa problem att förstå människans utveckling och får fördjupad förståelse för
ditt eget och andra människors agerande, både individuellt och i grupp.

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och schema via en webbaserad plattform. Du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.

Samhälle – kriminologi
Infofilm högskoleförberedandeprogram ÖG  

Programblad