Kriminologi

På vår profil Kriminologi kommer du att studera teorier bakom olika typer av brott. Vad driver vissa människor till dessa handlingar? Straff eller vård? Chans till återgång i samhället?

Grunden till denna utbildning ligger under :

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhällsvetenskap

Du får en lära dig mycket men även kunskap att bygga vidare på inför vidare studier. ÖG är skolan som bryr sig om både dig som elev och det samhälle du ska leva i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: sociologiska faktorer (år 1), psykologiska faktorer (år 2) samt fördjupningar (år 3).