Vision och verksamhetsidé

Skolans vision:

Det enda självklara alternativet

Östersunds Gymnasium är den centrala skolan där alla elever ska vara trygga och trivas. Alla elever ska känna att de lyckas och klarar gymnasieexamen, oavsett tidigare förutsättningar. Med din närvaro, motivation och nyfikenhet skapar vi tillsammans det bästa utbildningsklimatet.

Verksamhetsidé:

På Östersunds gymnasium bemöter vi varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och vi bryr oss om varandra.

 

Östersunds gymnasium bildades 2007 av lärare för elever och lärare. Vi är en konkurrenskraftig professionell skola med följande nationella program:

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Barn och fritidsprogrammet lärling, inriktning Personlig tränare
 • Humanistiska programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapliga programmet
 • Samhällsvetenskapliga programmet.

Vi vill vara den lilla skolan för eleverna i Östersund och Jämtland där eleverna får ta plats och inspireras till livslångt lärande. Den lilla skolan innefattar en verksamhet med maximalt 350 elever på skolan.

Östersunds gymnasium utgår ifrån följande grundprinciper:

 • Hög närvaro på lektioner
 • Högt satta mål
 • En undervisning som är viktig på riktigt
 • Kunniga lärare
 • Ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet
 • Arbetsro
 • God gemenskap

Dessa principer tror vi underlättar för inlärning. Vi vill att våra elever ska ha de bästa förutsättningarna och vara konkurrenskraftiga för sin tid när de fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands, eller väljer att gå ut i arbete.  

Våra värderingar är viktiga för oss och vår gemensamma uppfattning är att vi ska vara vänliga mot varandra och bete oss på ett sätt som aldrig ska upplevas sårande. Vi delar uppfattningen om att respektera varandra, hjälpa varandra och samarbeta är bästa vägen till framgång. Det bidrar till en inlärningsmiljö som är trygg och motiverande.

Undervisningstiden är viktig. På Östersunds gymnasium värnar vi om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. I undervisningen tror vi på att läraren ska fortsätta ha en central roll och vägleda eleverna till fördjupade kunskaper.

Östersunds gymnasium är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi värnar om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. Varje år tar alla eleverna del av våra ordningsregler och likabehandlingsplan. Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av mobiltelefoner, eller av att någon kommer för sent, eller småpratar.

Pedagogisk modell:

På Östersunds gymnasium ser vi en framgång i att elever läser mer koncentrerat med färre gymnasiekurser samtidigt i sitt schema

Detta innebär att eleverna läser med två block per dag. Samma kurs och ämne på förmiddagen eller eftermiddagen. Elever har raster inkluderade i blocken och arbetar aldrig längre än 75 minuter i sträck. Skillnaden här är att de fortsätter med samma ämne och kurs vidare under respektive block. Detta upplever vi är en framgångsfaktor för elevernas måluppfyllelse samt att det ger eleverna en större känsla av kontroll och mindre belastning i att förvalta kunskap kring flera ämnen och kurser samtidigt. Eleven planerar terminen och schemalägger prov tillsammans med lärare under läsåret och vi ser elevinflytande som en viktig del i skolans utvecklingsplan.