Ordningsregler

Ordningsregler för vår gemensamma arbetsplats.

Ansvar Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån dina förutsättningar, tar du
ansvar för ditt lärande och deltar i dina studier för att bidra till en god arbetsmiljö.

Förstörelse Vi skräpar inte ner och förstör. Vi hjälps åt att hålla snyggt. Om något går
sönder säger vi till någon i personalen så går det snabbare att åtgärda.

Bemötande Alla former av kränkande behandling är ett oacceptabelt beteende. Se
skolans likabehandlingsplan.

Tider och närvaro Alla respekterar de tider som finns för lektioner och möten. Att
komma i tid är att visa respekt för varandra.
Närvaro är obligatorisk men det är elevens eget ansvar att komma på lektionerna och
vara där. Se vidare skolans närvaro och ledighetspolicy.

Mobiltelefon och elektronisk utrustning på lektionstid
Mobiltelefoner hålls avstängda eller ljudlösa alternativt flygplansläge på lektionstid.
Vid provtillfälle är mobiltelefoner förbjudna.
Hörlurar är ej tillåtna under genomgång eller föreläsningar/presentationer.

Fusk Östersunds Gymnasium betraktar fusk som något mycket allvarligt. Fusk är all
användning av otillåtna hjälpmedel, att lämna in andras arbeten i eget namn eller att
citera ur andras texter utan att ange källan.

Allergier Vi tar hänsyn till alla på vår skola. Tänk på att inte använda starka parfymer,
kläder som varit i kontakt med pälsdjur osv. Det är även förbjudet att äta nötter på
skolan.

Mat i klassrummet I klassrummet ska alla kunna koncentrera sig på undervisningen.
All mat är förbjuden i klassrummet men äta uppmuntras för att orka med, men hänvisas
till raster och utanför klassrummet. Självklart städar vi undan efter oss.

Alkohol och Droger Skolans lokaler är helt drogfria och Östersunds Gymnasium
samarbetar med polismyndigheten för att främja och arbeta gemensamt för en trygg och
drogfri skola. Det innebär också att polis och utbildade narkotikahundar besöker skolan
regelbundet i syfte att arbeta förebyggande

Tobak Det är ej tillåtet att använda tobak inom skolans område vilket innefattar
området utanför skolans huvudentré, området utanför Hotell Östersund (skolans matsal),
skolgården samt övrig plats där skolans verksamhet bedrivs. Detta innefattar även
e-cigaretter

Externa besök Skolan är ingen allmän plats, lokaler är till för elever och personal. Alla
utomstående som ska besöka skolan ska anmäla sina besök till expeditionen.

Politiska förbund får komma till skolan efter godkännande av rektor. De blir då
hänvisade till ett klassrum eller grupprum, där eleverna får bestämma själva om de vill
ta kontakt eller inte.

För läsåret 22-23