Elevinfo

Sjukanmälan
Om du är sjuk måste du eller vårdnadshavare sjukanmäla dig.
Anmälan görs i schoolity. Kom ihåg att sjukanmälan måste göras varje dag.

Vid upprepad sjukfrånvaro kan sjukintyg krävas. Efter 7 dagars sjukdom krävs sjukintyg. Är du under 18 år skall en vårdnadshavare göra sjukanmälan.

Frånvaro
Vid upprepad ogiltig frånvaro kan studiestödet dras in.
Läs mer på CSN

Ledighet
Ansökan om ledighet görs på följande blankett. Den finns även att hämta hos Helen på expeditionen.

Läs vår  mer om vår ledighets – och närvaropolicy här.

Busskort
Om du är folkbokförd i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre eller Östersunds kommun har du fria bussresor genom ungdomskortet.
Ungdomskortet får du utskickat från Länstrafiken och är giltigt t.o.m. 31 december det år du fyller 19 år.

Om du går kvar i gymnasieskolan är du berättigad till dagliga resor till och med vårterminen det år du fyller 20. Kontakta expeditionen om giltigheten ska förlängas.

Kontakta din hemkommun eller Länstrafiken om du har frågor om ungdomskortet.
Läs mer på Östersunds kommuns hemsida 

Prövning
Har du inte fått ett godkänt betyg i en kurs kan du göra en prövning. Du läser då kursen på egen hand och gör sedan ett prov och/eller lämnar in inlämningsuppgifter.
Du anmäler dig till den lärare som du haft i kursen eller den lärare som undervisar i ämnet på en anmälningsblankett som du hittar här. Du kan få alla betyg på prövningen.

Schoolity
Här på skolan använder vi oss av Schoolity där du som elev kan hämta och skicka in dina uppgifter.

Elevhälsa
Tillgång till skolsköterska och kurator finns.
För kontaktuppgifter se medarbetarsidan.

Expeditionen
Är öppen Måndag – Torsdag 7.30 – 15.00, Fredag 7.30 -11.00 Lunch 11.00-12.00.
Telefonnummer 079-3102380

Studievägledare