Klagomålshantering

Hantering av klagomål på utbildningen

Enligt skollagen 2010:800 4 kap 8§ ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. På skolan ska det ges information om hur klagomål ska framföras. Informationen ska finnas på skolans hemsida.

 

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Tycker du att något kan göras bättre eller på ett annorlunda sätt? Du kan hjälpa oss att bli bättre. Om du har synpunkter i form av beröm eller klagomål ska du vända dig först till berörd personal eller till rektor.

Rutiner

  • Anmälan framförs alltid till rektor för skolan och om du angivit ditt namn får du ett svar från ansvarig för huvudman.
  • Klagomål som inte kan lösas på skolan framförs till ansvarig för huvudman som ansvarar för att en utredning görs.
  • Den ansvarige meddelar resultatet av utredningen till den som framfört klagomålet/synpunkter om den inte lämnats anonymt.

 

Du kan även vända dig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.