APL

APL – Vad är det?
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram, därför också på Barn- och fritidsprogrammet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Samt att de får förståelse för yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. ÖG ordnar bra och inspirerande APL-platser till eleverna och man har stor möjlighet att själv kunna påverka valet av APL-plats så länge vi kan koppla APL:en till de kurser som vi läser.

Höstterminens APL sker under veckorna 46-48
Vårterminens APL sker under veckorna 8,9,11

Resterande dagar har eleverna lektioner inne på skolan. Viss schemaförändring sker under dessa veckor.

Östersunds Gymnasium APL-samordnare heter Anna-Sara och Emma och nås på:
anna-sara.carlsson@ostgy.se
emma.aggelid@ostgy.se

Viktiga dokument för elever, vårdnadshavare och handledare syns nedan.