Östersunds idrottsgymnasium

Alla elever med idrottsliga ambitioner vill ÖG ge chansen att fortsätta utvecklas inom sin idrott samtidigt som de får en förstklassig utbildning.

Östersunds Idrottsgymnasium är en del av de utbildningar som finns i syftet att ta våra elevers drömmar och ambitioner till nästa nivå. Som elev på ÖG får man möjlighet att utöva sin idrott på skoltid under alla sina tre gymnasieår.

Vi ger tillbaka och bidrar till samhället via idrottsaktiva ungdomar. Vi gör allt detta eftersom vi själva brinner för idrott och ungdomars utveckling. Vi är övertygade om att det förstärker idrottens roll som hälsofrämjande och ger positiva effekter på både studiemotivation, studiegång och betyg. Vi uppmuntrar också ett nära samarbete med lokala idrottsföreningar för att skapa en idrottsprofil på skolan som passar så många elever som möjligt.

En del av antagningskraven är att du har en aktiv idrottsförening och tränare som du kan koppla din idrottsprofil mot och som vi kan ha kontakt med.  

Inom ramen för ÖG ingår tre kurser:


Träningslära
Idrott och hälsa specialisering 1
Idrott och hälsa specialisering 2

De två sistnämnda är individuella val, vilket utesluter val av andra
kurser inom individuella valet. Elever som går idrottsprofilen kommer att ha två långa pass i veckan då de utför sådant som ingår i profilen:

  • Teoriundervisning inom aktuella kurser och kunskaper som krävs för att bli framgångsrik idrottare
  • Grenspecifik träning på ett av våra samarbetsgym i närheten av skolan.
  • Fysiska tester för att följa den fysiska utvecklingen.
  • Vid behov studieplanering med ansvarig lärare och elevhälsoteamet.
  • Detta kan vara nödvändigt om eleven har många kvällsträningar, träningsläger eller tävlingar.
  • Vid behov, läxläsning om eleven missar något på grund av dennes träningssatsning och behöver extra stöd.