Om skolan

om_og om_og2

Östersunds Gymnasium startade 2007 och har idag cirka 140 elever och 17 personal. Vi erbjuder följande program: Barn och fritid, Ekonomiprogrammet, Humanistprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Personlig tränare samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi håller till i lokaler på Rådhusgatan 37  i centrala Östersund. Äter gör vi på restaurang O´Learys.

Tack vare skolans centrala läge har vi goda förutsättningar för studiebesök.

Bemötande

På Östersunds Gymnasium arbetar välutbildade, entusiastiska och engagerade lärare.  Vi har stor respekt för din tid och det är viktigt att du känner att du lär och utvecklas. Vi arbetar för att skapa goda relationer mellan vuxna och ungdomar, samt ungdomar emellan, för vi tror att känslan av trygghet och gruppkänsla också ger ett gott inlärningsklimat.

om_og4 om_og5

Arbetssätt

På Östersunds Gymnasium läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter samt tid till reflektion. De långa lektionspassen innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och schema via appen schoolity.se Du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.

Vi är en skola som jobbar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga. Det är nära till lärarna och du har stor möjlighet att vara med och påverka dina studier. Östersunds Gymnasiums elevråd har en viktig roll i utvecklingen av skolans verksamhet.

Du har inga håltimmar, vilket gör att skoldagen inte blir för lång och du har möjlighet att göra dina läxor under skoldagen med tillgång till lärare.

om_og6 om_og7

Vision 

Vi vill vara en samhällsaktör som betyder något för Sveriges utveckling i framtiden genom att ge utbildning av hög klass till samtliga ungdomar som väljer att genomföra sina gymnasiestudier hos oss. Centrala begrepp för oss är dessa:

Kommunikation – Kommunikation är viktigt i lärandeprocessen. Vi tror att samtal främjar lärandeprocessen och den demokratiska kompetensen hos eleverna. Även informella samtal mellan elever och lärare är viktiga – därför har vi gemensam rast på för- och eftermiddagar.

Samarbete – Ett givande och tagande av kunskap och olika kompetenser som möts ger ett vidgat lärandeperspektiv som ökar motivationen hos eleverna. Vi ser också samarbete som en viktig del i elevernas demokratiska fostran. Vi uppmuntrar eleverna att vara delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av sitt lärande.

Internationellt perspektiv – Främmande språk tycker vi är viktigt i ett globalt samhälle, därför stimulerar vi eleverna till att fördjupa sina språkkunskaper. Det ger också eleverna möjlighet till ökad förståelse för andra kulturer.

Entreprenörskap – Att uppmuntra eleverna till att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt är viktigt i ett snabbt föränderligt samhälle. Att kreativt tänkande får utrymme ska vara givet. Möjligheten att förändra och förbättra bildar utgångspunkt för både studier och arbetsliv. Kontakter med arbetslivet är en del i elevens studier på alla våra program, och målsättningen är att eleverna ska lära sig skapa nätverk både lokalt, regionalt och internationellt.