Barn och fritid

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt- och Socialt arbete ger dig förutsättningar för att du direkt efter gymnasiet skall kunna arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent eller resurspedagog. Utbildningen bedrivs i samarbete med en praktikplats där du befinner dig halva utbildningstiden.

BF-programmet på Östersunds gymnasium ger dig förutsättningar att utveckla din initiativförmåga och kreativitet samtidigt som du lär dig om olika hälsofrämjande förhållningssätt. Vikten av
god kommunikation är något som vi påtalar i flera av kurserna och detta är något som också är mycket eftertraktat på arbetsmarknaden idag.

Du får under din studietid möjlighet att ta del av vanligt förekommande arbetsuppgifter tillsammans med en utsedd handledare på plats. Där får du också möjlighet att möta, stödja och assistera barn, ungdomar eller vuxna i pedagogisk verksamhet. Det finns många arbetsplatser där pedagogisk verksamhet ingår, och som studerande hos oss på ÖG får du välja mellan förskola, skola eller förening.

Av oss får du en modern dator, aktuellt studiematerial och personlig handledning av din mentor anpassat efter just dina behov. ÖG erbjuder också en skoldag med tät och nära kontakt med pedagogerna. Undervisningen hos oss ger dig goda förutsättningar att lyckas med dina mål, samtidigt ser vi gärna att du själv är med och påverkar dina studier.

Informationsfilm Yrkesförberedandeprogram ÖG

Programblad

Barn och fritid – lärling