Betyg

Betygsskalan
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.
Om en lärare inte har ett underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Betygsutdrag
Dina betyg visas i din studieplan i Schoolity.

Examen
Då du går ut gymnasiet utfärdas ett Examensbevis om du uppfyller kraven för gymnasieexamen. Om du inte uppfyller kraven utfärdas istället ett Studiebevis.

Läs mer på Skolverket.

Betyg
Om du behöver beställa en kopia av ditt slutbetyg/samlat betygsdokument eller examensbevis/studiebevis gör du en beställning via kommunens
e-tjänster eller  via Kundcenter 063-14 30 00.