Betyg

Betygsskalan
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.
Om en lärare inte har ett underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Betygsutdrag
Dina betyg visas i din studieplan i Schoolity.

Examen
Då du går ut gymnasiet utfärdas ett Examensbevis om du uppfyller kraven för gymnasieexamen. Om du inte uppfyller kraven utfärdas istället ett Studiebevis.

Krav för att få en yrkesexamen
Eleven ska ha betyg på 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska dessa kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • engelska 5
  • matematik 1a
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
  • gymnasiearbete

Krav för att få högskoleförberedande examen
Eleven ska ha betyg på 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska dessa kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1b eller 1c
  • gymnasiearbete

Betyg
Du kan beställa en kopia av ditt slutbetyg/samlat betygsdokument eller examensbevis/studiebevis  via kommunens
e-tjänster eller  via Kundcenter 063-14 30 00.