Humanist

Att kunna samtala med människor från andra länder på deras modersmål ger en djupare kontakt och förståelse för kultur och levnadsvillkor. Humanistiska programmet på ÖG har inriktningen språk. Du läser två moderna språk samt engelska i tre år. Vi strävar efter att eleverna i åk 3 på humanistprogrammet ska få genomföra en resa till ett europeiskt land för att omsätta sina språkliga och kulturella färdigheter.

studerar2

Sverige är i behov av personer som kan fler språk än engelska. Du kan bli en av dem som talar franska, spanska eller tyska. Latin ingår i den humanistiska utbildningen liksom även kurserna Språk och Kultur samt Människans Språk. Två intressanta kurser som ger historia men även inblick i språkets betydelse för människans tänkande. Humanistiska programmet är högskoleförberedande. Genom utbildningen utvecklar du dina kunskaper i humaniora och med det menas språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Det Humanistiska programmet ska också ge dig färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information av olika typer av material med källkritisk medvetenhet.

Du ska också under utbildningen bli bra på att samarbeta, ta initiativ och se möjligheter. Du ska uppmuntras till att vara kreativ och det kommer att finnas möjlighet att välja till estetiska ämnen.

Informationsfilm högskoleförberedandeprogram ÖG  

Programblad