CSN

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Det gäller även andra bidrag,
till exempel extra tillägg från CSN eller flerbarnstillägg från Försäkrings­kassan.

Här kan du läsa om vad som händer med bidragen från CSN om du har ogiltig frånvaro.