Information Studenten 2020

I år 2020​ så har vi utifrån omständigheterna med covid19 verkligen behövt ställa om vårt läsår. Ni studenter och vi andra inom skolan. Jag som rektor är stolt över det arbete ni elever gör och vi lärare och personal. När det nu kommer till studentveckan så kommer vi i år även här behöva göra förändringar och uppoffringar. Vi kommer ha skolavslutning för åk 1-2 på torsdagen den 11 juni i skolan men i små grupper. Sen kommer ​vi anordna en liten student ceremoni med utspring från skolan med studenter fredagen den 12 juni. Varje student kommer kunna ta med 2st anhöriga som mottagning till sitt utspring. Men vi vill undvika att det skapas en folksamling på skolgården, och om man känner att man kan så ser vi gärna att man tar emot på anna plats förslagsvis hemma. Detta kommer vidare räknas som en skoldag/ arbetsdag så det kommer råda totalt alkoholförbud i vanlig ordning. Vi på skolan tror och hoppas detta kommer fungera bra och att det kommer bli en fin dag för alla. ​Årets avslutning och student med avgångselever 2017 kommer planeras till:

Skolavslutning åk 1-2 torsdag den 11 juni i skolan. ÅK 1 kl 09.00 sen åk 2 kl 10.00, Mentorer planerar för enkel avtackning för året. Fokus: alla ska städa ut sina skåp, Samt genomgång om skolstart datum etc till hösten.

För studenter: Studentlunch och avtackning Pt- programmet och Bf- programmet tisdag den 09 juni på O’learys kl 12.00-13.45 Studentfoto planeras på skolans baksida till kl 14.00

Studentlunch och avtackning Sa- programmet, Ek- programmet, Hu- programmet, Na- programmet onsdag 10 juni på O’learys kl 12.00-13.45. Studentfoto planeras på skolans baksida kl 14.00

På fredag den 12 juni​ bjuder vi in er studenter för egen intern student ceremoni med utdelning av gymnasieexamen. Ni elever kommer sedan att få gå ut från skolan med ett utspring som avtackas av oss i personalen samt som live-streamas. Ni kommer vidare kunna ta med 2st anhöriga som möter er på bestämda platser vid skolan. Men vidare om det går så ser vi gärna att familjer, vänner och anhöriga följer utspringet på nätet detta år. för att inte riskera folksamling under dagen. Utspringet kommer bla att visas över vår Instagram och Facebook men sen även eventuellt mot annan länk/ plattform som är under utredning. Skolan kommer tydligt markera vart anhöriga ska stå för att vi ska kunna följa FHM riktlinjer och råd kring studentavslutning.

Tider för avtackning och examen fredag den 12 juni:

09.15 Na-programmet, Ek-programmet, Sa-programmet, Hu-programmet samling våning 2 för utdelning av examen, fika och tårta. Utspring sedan med start Ek-programmet kl 10.00

10.30 Bf-programmet & Pt-programmet, samling våning 2 för utdelning av examen, fika och tårta. Utspring sedan med start Bf-programmet kl 11.30 följt av Pt-programmet.

Med full förståelse att studenten inte blir som ni elever hade hoppats, Så är det vidare min och skolans mål att vi kommer ha ett mycket fint och bra studentfirande med utspring. Rektor Morgan Bygdell

Alla har ansvar för att minska risken för smittspridning i
samband med skolavslutningar
Under våren har många studenter och elever i gymnasiet och högstadiet gjort stora
uppoffringar. Det under en tid på året som vanligtvis är full av glädje och firande. I år ser
förutsättningarna annorlunda ut på grund av coronaviruset.
Läget är fortfarande mycket allvarligt. Det är inte läge att slappna av och bortse från
Folkhälsomyndighetens rekommendationer trots de avslutningar som väntar. Håll avstånd till
varandra, tvätta händerna och undvik alkohol eller andra berusningsmedel.
Det här kan också vara bra för er att veta:

● I år kommer det inte bli utspring eller avslutningar med stora folksamlingar.
● I år är det förbud mot flakåkning under studenten. Det är vanligtvis alltid förbjudet att åka på flak. Transportstyrelsen har dock tidigare år gjort ett undantag mot förbudet under studenten vilket gjort det möjligt att åka flak. Det gör de däremot inte i år.
● I år är det inte läge att samlas i stora grupper för att fira och vi undviker större
mottagningar i hemmet när skolan slutar. Om ni ordnar en mottagning bör det ske
utomhus med färre gäster och med gäster som familjen normalt umgås med.
Alla har ett personligt ansvar för att följa rekommendationerna för att begränsa smittspridningen, även
du som är ung.

Vi förstår och respekterar att många av er är besvikna över att allt inte är som vanligt, men ber er alla
att ta ert ansvar för att minska risken för smittspridning,
Östersunds kommun, Östersunds Gymnasium, Jämtlands Gymnasium, Region Jämtland Härjedalen
och Polismyndigheten
Om du har frågor om hur skolavslutningarna för kommunens grundskolor går till kan du läsa mer på
www.ostersund.se
Om du har frågor om utspring eller avslutningsceremonier på gymnasiet kan du vända dig till berörd
skola.