Studier på ÖG från 19 mars

Detta gäller för studier på Östersunds Gymnasium från och med
torsdag 19 mars tillsvidare

– Undervisningen fortgår i realtid enligt schema, men via fjärrundervisning i Classroom.
Detta innebär att man inte behöver vara på skolan men man förväntas vara tillgänglig,
deltagande och göra sitt arbete under lektionstid via dator enligt lärarens riktlinjer.
Kursläraren kommer att registrera frånvaro om man ej deltar i lektionen. Detta gäller
även schemalagt studiestöd och mentorstiden.

– Som elev deltar du i lektionen inför varje lektion med den information som läraren ger ut inför
lektionen på google classroom. Du behöver därför var uppkopplad mot dina kursrum på
ditt googlekonto och under classroom. Kontakta din lärare via mail om du inte är uppkopplad
mot ditt kursrum enligt ditt schema och dina lektioner där.

– Det är av allra största vikt att du regelbundet, minst dagligen, kollar din mail.

– Vad som gäller för respektive kurs/lektion kommuniceras via Google Classroom.

– Om du är sjuk och inte kan delta i dina kurser så gäller sjukanmälan på vanligt sätt och vila.

– Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån så finns det möjlighet att jobba på skolan. För att detta ska bli aktuellt så måste du kontakta din mentor för mer information.

– Tillsvidare så serveras ingen lunch på skolan

– Undantaget från fjärrundervisning är de kurser som PT-programmet har på gymmet – dessa fortgår som vanligt. Lunch för dessa elever förväntas täckas av lärlingsbidraget.

– Skolan kommer från och med imorgon att vara låst och bara tillgänglig för inbokade/planerade besök

– Och hjälp varandra! vi har google hangouts bla och egna chattar, våga fråga. Det kommer gå bra

– Vid ev frågor kontakta skolans admin

Snabbguide:
– Sjukanmälan Adela eller telefon till expeditionen
– Frågor om lektion Kontakta kursläraren via Classroom
– Frågor kring din studiesituation Kontakta din mentor via mail
– Frågor av allmän karaktär www.ostgy.se samt kolla din mail
– Behov av extra stöd Maila Cecilia.ringfelter@ostgy.se
– Frågor kring framtid med mera Maila syv@ostgy.se
– Elevhälsa skolskoterska@ostgy.se, kurator@ostgy.se