Utvecklande kunskapssamtal 18 april

Välkomna på våra Utvecklande Kunskapssamtal.
18 April
Kl: 14.00-18.00

Onsdagen den 18 april så har vi vårens utvecklande kunskapssamtal med undervisande lärare. Elever med föräldrar är välkomna till oss den eftermiddagen.

Ni finner mer information med eleverna kring vårt bokningssystem på vår Drive. Så tillsammans med eleverna går ni in på bokningssystemet via elevens drive-konto och mail där rektor har delat bokningsförfarandet från onsdagen den 11 april.

Vi har dessa utvecklande kunskapssamtal en gång per termin för eleverna i tanke att öka måluppfyllelsen för eleven. Därför är det viktigt att man kommer på bokade tider och har lärare kallat för möte så är det obligatorisk närvaro.

Ni kan sedan också boka in er mot 3st lärare i mån om plats i bokningssystemet.

Välkomna alla onsdagen den 18 april.