Barn- och fritidsprogrammet

Barn-och fritidsprogrammet programblad

På ÖG har Barn- och fritidsprogrammet en pedagogisk inriktning, vilket innebär att fokus läggs på pedagogik, lärande och mötet människor emellan. Hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet där människors levnadsvanor och arbetsmiljö behandlas.

Utbildningen strävar efter att ge dig förmåga att vara lyhörd, kreativ och att med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

På Barn- och fritidsprogrammet ingår varje år APL. Det är en mycket viktig del i din utbildning att vara ute på förskolor, skolor och fritidshem och få pröva på yrken som din utbildning förbereder för.

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och schema via en webbaserad plattform. Du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.