Internationalisering

Att kunna främmande språk och få träffa folk från andra länder som kan bidra till förståelsen hur livet gestaltar sig utanför Sverige är för oss ett prioriterat område. Vår vision är att alla elever som vill skulle kunna få göra en studieresa utomlands, eller åka iväg och göra sitt projektarbete i något annat land alternativt deltaga i ett skolutbyte, ta emot en elev i det egna hemmet och sedan få åka iväg och besöka honom/henne i hemlandet.

Vi vill erbjuda alla elever att läsa språk förutom engelska. Vi vill försöka att bjuda in personer med franska, spanska, tyska, kinesiska som modersmål att med viss regelbundenhet komma till skolan och arbeta med våra elever.

Skolan har samarbeten med skolor i Frankrike och Tyskland.

Varje utbyte har sitt eget tema och de kan växla från år till år. Våra ungdomar har på det här sättet möjlighet att få långvariga kontakter i andra länder något som kan komma till nytta även efter avslutade gymnasiestudier.