Medicinska tillämpningar

Det naturvetenskapliga programmet ger dig en bred naturvetenskaplig grund. Du läser kurser i matematik, biologi, kemi och fysik.
Du får sen använda dessa grunder för att gräva djupare. I två kurser naturvetenskaplig specialisering riktar vi in oss på medicinska tillämpningar.

Här kommer du få exempel på hur begrepp och tekniker från tidigare kurser kan användas och har utvecklats inom områden kopplade till människokroppen,
medicin, hälsa, diagnostisering och behandlingsmetoder. Du kommer också få en bredare bild av alla de olika typer av jobb som finns inom det medicinska området.

Kurserna kommer innehålla mycket intressant också för dig som inte tänker dig ett arbete inom områden relaterade till medicin och hälsa. De ger möjlighet till ämnesfördjupning, tvärvetenskapligt arbete och en förståelse för olika tekniker som också kan användas i andra sammanhang, exempelvis inom industrin.