Viktiga datum

28 mars Onsdag: Mitterminskonferens
5 april Torsdag: Skriftliga Omdömen publiceras
17 april Tisdag: 10 års jubileum kl 08-20
18 april Onsdag: Utv kunskapssamtal kl 14-18
8 juni Fredag: Student utspring år 3
11-14 juni Måndag-Torsdag: Konkurrenshöjande prövningar rester/ år 3
14 juni Torsdag: Betyg klara år 1-2-3
15 juni Fredag: Avslutning år 1 & 2.