Rektorn har ordet v37

Hej och välkomna till Östersunds gymnasieskolas veckobrev. Jag heter Morgan och är
tillförordnad rektor och pedagogisk chef. Vi har i veckan haft besök av Lernia och deras
vuxenutbildning, samt UF Jämtland Ung Företagsamhet Jämtland. Härligt med utvecklande arbete
som skolan tar del av. Vi vill försöka förmedla till våra elever att skolan ska vara ”viktigt på riktigt
”. Där är det bra med besök från professionella aktörer. Vi välkomnar alla som har intresse mot
skolan och dess elever att höra av sig till mig om man vill besöka verksamheten.
Eleverna i åk 1. fick göra en utvärdering om introdagarna på mentorstiden i måndags.
Utvecklingsarbetet kring dessa kommer bli bättre tack vare elevernas svar så tack! Här kan jag
också glatt meddela att eleverna uttryckte att de kände sig trygga här vilket gör mig glad. Vi
fortsätter vårt arbete inom detta tema nu nästkommande vecka med att titta på hur man är en bra
klasskompis och elev samt tittar på våra ordningsregler för eventuella revideringar. Prata gärna
här hemma med våra elever om detta. Hur är man en bra medmänniska, hur är man en bra
klasskompis. Det är viktigt!
Skolan fortsätter sitt arbete med att se över närvaron nästa vecka. Hur har våra elever startat upp
skolåret? Fråga eleverna när de kommer hem på dagarna hur de haft det, vad var det roligaste som
hänt etc., det ger dem signalen att det är viktigt, att vi bryr oss. Ni vårdnadshavare kommer här
som sagts tidigare bli inkopplade på vårt Adela-system och få återkoppling om eventuell frånvaro
på lektioner direkt till kopplade mobiltelefonnummer. Utöver det kan det hända att några av er får
samtal av mig nästa vecka gällande frånvaro men låt oss hoppas det går bra.
Vi på skolan fortsätter vårt arbete med att göra grovplaneringar för eleverna och deras kurser som
sedan kommer finnas tillgängliga på elevens studieplattform. Detta för att ni ska kunna ta del av
och intressera er i elevernas studier. Samt för eleverna ge en överblick om deras studiegång. Här
arbetar vi då också med vår provplanering för att där kunna planera med eleverna deras
belastning och lärarnas samarbete.

 

Ha en fin helg.
Mvh Morgan Bygdell
rektor@ostgy.se
073 373 02 50