Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet programblad

Naturvetenskapsprogrammet på ÖG förbereder dig för vidare studier vid högskolor och universitet. I programmålen betonas förmågan att se samband mellan teori och praktik samt utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Vårt sätt att arbeta på ÖG ger goda möjligheter att uppnå dessa mål.

Vi erbjuder följande inriktningar:

– Naturvetenskap
I denna inriktning fördjupar du dig inom Biologi, Fysik, Kemi och Matematik.

– Naturvetenskap och Samhälle
I denna inriktning kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga kurser till en bred utbildning. Här läser du Geografi, Samhällskunskap och Biologi.

Genom din utbildning kommer du att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det betyder att du kommer att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iaktagelser. Detta uppnås genom ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment kommer därför att vara centrala inslag i utbildningen. På Naturvetenskapsprogrammet har vi samarbete med bl.a. Mittuniversitetet. Du får besöka moderna laboratorier och arbetsplatser samt träffa intressanta människor som använder matematik och naturvetenskap i sitt arbete.

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och schema via en webbaserad plattform, du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.