Humanistiska programmet

Humanistiska programmet programblad

 

Att kunna samtala med människor från andra länder på deras modersmål ger en djupare kontakt och förståelse för kultur och levnadsvillkor. Humanistiska programmet på ÖG har inriktningen språk. Du läser två moderna språk samt engelska i tre år.

Sverige är i behov av personer som kan fler språk än engelska. Du kan bli en av dem som talar franska, spanska eller tyska. Latin ingår i den humanistiska utbildningen liksom även kurserna Språk och Kultur samt Människans Språk. Tre intressanta kurser som ger historia men även inblick i språkets betydelse för människans tänkande.

Det Humanistiska programmet är högskoleförberedande. Genom utbildningen utvecklar du dina kunskaper i humaniora och med det menas språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Vi på ÖG uppmuntrar till att du under gymnasieåren ska kunna åka till ett annat land. Kanske vill du göra din praktik utomlands eller delta i något skolutbyte.

Det Humanistiska programmet ska också ge dig färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information av olika typer av material med källkritisk medvetenhet.

Du ska också under utbildningen bli bra på att samarbeta, ta initiativ och se möjligheter. Du ska uppmuntras till att vara kreativ och det kommer att finnas möjlighet att välja till estetiska ämnen såsom bild, musik, dans, drama, idrott och foto.

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och schema via en webbaserad plattform, du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.