Covid-strategi

Covid-19 strategi och förhållning Östersunds Gymnasieskola

För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel nu vid höstterminens start. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till närundervisning, det vill säga för skolorna ordinarie klassrumsundervisning, i höst. I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittspridning uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i förskolan, skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt.

Exempel på proportionerliga förebyggande åtgärder från FHM som skolan ska följa är:

  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien
  • Undvik större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
  • Förlägg möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
  • Arbeta om möjligt i mindre grupper
  • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
  • Fortsätt att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.
  • Påminn elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
  • Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter

Läs mer på:

Covid-19 strategi och förhållning Östersunds Gymnasium

Allmänna råd FHM