Höstens APL-period börjar snart lida mot sitt slut. Det arbetsplatsförlagda lärandet är väldigt givande för eleverna då de uppmärksammar både sina pedagogiska styrkor men också sina utvecklingsområden. För vissa är detta den allra första APL:en och det är alltid intressant att diskutera hur perioden har varit och upplevts av alla och hur arbetet med uppgifterna har gått. Kurserna som varit kopplade till höstens APL är Dramapedagogik och Pedagogiskt Ledarskap.