Studentveckan

Den 7/6
12.30 Studentlunch på Hotell Östersund.
Med tal, sånger och god mat.

Studentdagen den 9/6
Kl 9.15 Samling för alla studenter  på Hotell Östersund.
Studentceremoni och frukost för studenter och personal.

Ca kl 10.30 tågar vi alla mot Badhusparken.

Kl 11.00 springer våra studenter ut på scenen i Badhusparken.