Student 2021

Tider
9.15 BF21 & PT21 träffas på skolan för betygsutdelning.
10.40 SA21, HU21, NA21 & EK21 samlas på skolan för betygsutdelning.
Tider för utspring för våra elever.
10.15 BF21 & PT21
11.30 SA21, HU21, NA21 & EK21
Varje elev får ha med två anhöriga/vänner som får ta emot på skolgården.