Uppdaterad info om hemundervisning

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV
2020-03-27

STATEN OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GICK FÖR EN VECKA UT MED ATT
REKOMMENDERA GYMNASIESKOLOR ATT STÄLLA OM TILL HEMUNDERVISNING.
MAN GICK IDAG FREDAG UT MED ATT MAN FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATION MED ATT MAN VIDARE INTE SKA HA VERKSAMHET MED MER
ÄN 50 PERSONER.
DÄRFÖR:

– Tills vidare från och med måndag den 30 mars så bedriver skolan hemundervisning i
form av distansundervisning och fjärrundervisning för alla elevgrupper.
– Detta innebär att även ni elever inom PT-programmet ska planera för hemstudier och
ha daglig dialog med era lärare kopplat mot arbetsplatsen och er APL
(arbetsplatsförlagd utbildning). OM ni elever har kvar studiematerial på skolan så kan
ni hämta detta vidare under fredagen eller under måndagen. Hör av er till er mentor
eller sök rektor om så
– Tills vidare är även skolans mösspåtagningsbal som var planerad till torsdag 7 maj
för våra avgångsstudenter inställd. Arbetet med student ceremonier pågår av skolan
vidare och mer information om detta kommer komma
– närvaro tas dagligen vidare så länge hemmastudier genomförs. Det är viktigt ni
elever följer lärarens instruktioner för arbetet och för närvaro till era lektioner. Vi
kommer försöka återgå till normal undervisning så snart det går, men idag finns ingen
vetskap om när det kan bli och vi behöver ta höjd för att planera att detta kommer
fortsätta över en längre tid framåt.
– Med tanke på att vi inte vet hur länge detta kan fortgå så måste vi alla hjälpas åt att
få till bra undervisning, för er elever är det jätteviktigt att ni som sagt följer ert schema
och att ni gör det ni ska för att klara kurserna och betyg. Är uppkopplade och
kontaktar/ pratar med lärarna i realtid enligt ert schema. Börjar lektionerna kl 08.15 så
ska ni vara uppkopplade och redo med lärare att arbeta mot kursens mål enligt
planering.

– Sök er mentor om ni har funderingar
– EHT är öppet som vanligt för kontakter via telefon och mejl om behov finns att ses så
kan man föra en dialog om det med EHT. se nedan.
kurator@ostgy.se tel: 079 304 70 82 tid: tis 08-16 ons 08-12
skolskoterska@ostgy.se tel: 079 304 97 33 tid: tis 08-16
cecilia.ringfelter@ostgy.se tel: 070 254 10 04

Morgan Bygdell
2020-03-27

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV