Viktiga datum

V46-48
Bf- programmet ute på praktik
6 nov 
Omdömen Ht publiceras på Adela
13 nov 
ÖG- kväll. Utv- kunskapssamtal från kl 15.15-19.00
20-21 nov
Programdagar med besök av elever åk 9.
V7-9
Bf- programmet ute på praktik
25 mars
Omdömen Vt publiceras på Adela
1 april
Hälsans dag. Fokus HBTQ och träning.
8 april
ÖG-kväll med Utv-Kunskapssamtal från kl 15.15-19.00