Skolstart ht19

Välkomna till oss!

Hej! Jag heter Morgan och är rektor på Östersunds Gymnasieskola. Ni har sökt för
studier hos oss och till våra program med start läsåret 2019-2020 och det glädjer
mig. Vi är en liten och stolt skola i centrala Östersund som vill göra er utbildning bra
och trygg. En del av vår vision är att ni ska bli konkurrenskraftiga för er tid och vi är
en skola som kommer vilja lyfta er utbildning mot era uppsatta mål. Jag som
pedagogisk chef vill betona att ni kommer till en skola med höga förväntningar på
utbildningen och på er som elever. Här kommer ni få god hjälp att nå
gymnasieexamen och vi tillsammans ska arbeta för att göra Östersund och regionen
bättre, för vi skapar ju vårt samhälle tillsammans.
Torsdag den 22/8 kl 08.30 har vi upprop för åk 1 på skolan och våning 2. Du
förväntas komma på uppropet för inskrivning och vi vill att ni har med penna och
skrivblock för dagen, samt ett lås till ditt skåp.
Under din första dag som elev i årskurs 1. så träffar du skolans personal och din
mentor. Du kommer få veta mer om skolans policy och skolkontrakt, du kommer få
göra diagnoser kring svenska, engelska och matematik samt se ditt schema och äta
lunch med oss nere vid Hotell Östersund. Du kommer också få börja lära känna dina
arbetskamrater och klasskamrater.
Våra arbetskamrater och kurskamrater i årskurs 2 & 3 har sedan upprop veckan
efter under måndagen den 26 aug kl 08.30. Efter det så börjar det nya läsåret enligt
ditt schema.
Varmt välkomna till oss i höst.

Om du undrar över något: Vi finns på tel: 079-3102380 eller mail: expedition@ostgy.se

Eller för mer information på vår hemsida: www.ostgy.se

Lycka till i er framtida skolgång. Hälsningar Östersunds Gymnasieskola