Följ en kompis

Fram till påsklovet kan du komma och prova på en dag på ÖG. Du får följa en elev på ett program du är intresserad av. Om du känner någon av våra elever och vill följa den under dagen så skriv namnet på eleven i formuläret. Om du vill ha mer information kontakta syv@ostgy.se