Studenten 9 Juni 2017

8.50 Samlas Studenterna på skolan

9.10 Studenttåg från ÖG till Marité

11.15 Kommer Studenterna till Badhusparken där släkt och vänner väntar