Studenten 3 Juni 2016

9.00 Samlas Studenterna på skolan

9.20 Studenttåg från ÖG till Marité

11.15 Kommer Studenterna till Badhusparken där släkt och vänner väntar